הארץ ופירותיה

ראש השנה לאילן בשמיטה

הרה"ג שלמה פישר זצ"ל | ט"ו בשבט תשס"ח