הארץ ופירותיה

ענייני ט"ו בשבט

שיעור בספר עולת ראי"ה, על ענייני ט"ו בשבט. "מעלת ישוב ארץ ישראל, אפילו למטרות חומריות, גדולה מאוד, כיון שמתוכה יתוקן עם ישראל והעולם כולו".

הרב חיים אביהוא שוורץ | טו שבט ה'תשנ"ז