ארץ ישראל בהלכה ובאגדה

פירותיה הקדושים של ארץ ישראל

ארץ ישראל בהלכה ובמחשבת ישראל

מחלוקת הטור והב"ח לעניין אמירת "לאכול מפירותיה ולשבוע מטובה". גם אילנות הסרק ייתנו פירות לעתיד לבוא. פירות ארץ ישראל רומזים לקב"ה. בפריחת ארץ ישראל אנו רואים את הגאולה. ארץ ישראל מתעוררת לקראת עם ישראל החוזר אליה.

הרה"ג חיים שטיינר | ט"ז שבט תשע"ד