הארץ ופירותיה

נטיעת אילנות - הקץ המגולה

הרב עוזי קלכהיים זצ"ל