הארץ ופירותיה

ט"ו בשבט - תחילתה של התחדשות

עמידה על התאריך המיוחד של ראש השנה לאילנות, ביחס לשאר ראשי השנה.

הרב שמעון קליין | שבט תשנ"ז