הארץ ופירותיה

ט"ו בשבט - יום חיבת הארץ

עניינו העמוק של היום כביטוי לקשר האמיתי הרוחני ולחיבה שבין עם ישראל לארצו.

הרה"ג יעקב אריאל | ח' בשבט תשס"ב