תצוה

גדלות משה רבנו ומסירותו למען ישראל

א. מסירות נפש למען כלל ישראל היא מעלה גדולה מאוד, ובכל זאת נמחה שמו של משה רבנו מהפרשה בעקבות דבריו "מחני נא מספרך". כיצד ניתן להבין את הדבר? ב. בפרשתנו מתגלית גדלותו של משה רבנו יותר מאשר בפרשיות אחרות.

הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"ל