לאורו

בגדי כהונה

גליון 118

גליון 118

הרב יעקב שפירא | אדר תשפ