מרן הרב צבי יהודה הכהן קוק

האורים ותומים - כלל ישראל

אזכרה לרבנו הרב צבי-יהודה זצ"ל, תש"ע

נשיאת האורים ותומים על ליבו של אהרן מבטאת את נשיאת האחריות על כלל ישראל; מקומו של עמלק מול ישראל; הרצי"ה המשיך את תורת אביו הרב זצ"ל מתוך הארת אורגניות התורה.

הרב אליהו ברין | י"ג אדר תש"ע