בית המדרש

x
x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
11 שיעורים
  undefined
  5 דק'
  תצוה

  ואתה תצווה

  מדוע משתמשת התורה בניסוח "ואתה תצוה" ולא בניסוח הרגיל: דבר אל בני ישראל?

  הרב אביחי קצין | ב' אדר א' תשע"א
  undefined
  5 דק'
  תצוה

  מחני נא מספרך

  הפרשה שלנו היא הראשונה בספר שמות בה לא מוזכר שמו של משה. וזאת בעקבות אמירתו של משה "מחני נא מספרך אשר כתבת". מה משמעות בקשתו של משה ומדוע נמחה דווקא מפרשה זו?

  הרב אביחי קצין | ז' אדר תש"ע
  undefined
  13 דק'
  תצוה

  הכהונה וחכמת הלב

  שלושה רעיונות לפרשת תצווה

  1. מדוע מופיע הציווי על הדלקת המנורה בשמן זית לפני התיאור על הכנסת הכוהנים למסגרת עבודתם? 2. המדרש מתאר שבזמן ששמע משה על הציווי להקריב את אהרן לכהונה חלשה דעתו. מדוע חלשה דעתו ובמה פייסו הקב"ה? 3. בפרשה שלנו מופיע לראשונה הביטוי "חכם לב". מה משמעות הביטוי?

  הרב אביחי קצין | ז' אדר תש"ע
  undefined
  4 דק'
  תצוה

  מזבח הקטורת

  ספר החינוך סבור שיכולים אנו להבין את עניינו של מזבח קטורת באופן כללי, אך לא את פרטיו. בכך הוא מהלך בשיטתו עקרונית של הרמב"ם.

  הרב אביחי קצין
  undefined
  5 דק'
  תצוה

  התמידים כסמל לחסד ה' איתנו

  ציוותה אותנו התורה להקריב שני קרבנות בכל יום כקרבן תמיד אחד בבוקר ושני בערב. האברבנאל רואה בכך סמל לשני חסדים שעשה אתנו הקב"ה - חסד רוחני וחסד גשמי.

  הרב אביחי קצין
  undefined
  5 דק'
  תצוה

  עניינה של הקטורת

  בענינה של הקטורת נחלקו הרמב"ם והאברבנאל. הרמב"ם רואה בכך טעם מעשי, לעומתו האברבנאל מציע טעם סמלי.

  הרב אביחי קצין
  undefined
  5 דק'
  תצוה

  ועשית בגדי קודש לכבוד ולתפארת

  "ועשית בגדי קודש לכבוד ולתפארת" לבגדים שתי מטרות כבוד והתבדלות אולם כאן מדגישה התורה המטרה כבוד בלבד.

  הרב אביחי קצין | ט' אדר תשס"ז
  undefined
  5 דק'
  תצוה

  הציץ והפתיל

  שתי הערות מוסריות חינוכיות על היחס שבין הציץ והפתיל ועל הסיבה שמזבח הנחושת מכונה קודש קודשים ואילו מזבח הזהב מכונה הקודש.

  הרב אביחי קצין | ח' אדר תשס"ז
  undefined
  4 דק'
  תצוה

  החושן והאפוד

  מדוע בתיאור החושן והאפוד פותחת התורה בחושן ואח"כ עוברת לאפוד אולם מיד בהמשך הסדר מתהפך?

  הרב אביחי קצין | ח' אדר תשס"ז
  undefined
  5 דק'
  תצוה

  הכבש "האחד"

  אצלנו בפרשה בתיאור קרבן התמיד כתוב הכבש "האחד" תעשה בבוקר, ואילו בפרשת פנחס כתוב הכבש "אחד" תעשה בבוקר מה סיבת הבדל?

  הרב אביחי קצין | ז' אדר תשס"ז
  undefined
  4 דק'
  תצוה

  כתית למאור

  רש"י כותב על המילים כתית למאור 'ולא כתית למנחות'. המאור הוא סמל לתורה, המנחות הם סמל למזון. היגיעה נמצאת בשניהם, אולם כתית רק במאור.

  הרב אביחי קצין | ז' אדר תשס"ז
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il