תצוה

משה ואהרון - מלכות וכהונה

מדברי ה"קול שמחה" מפשסחא לפרשת תצווה

היחס בין משה ואהרון, מלכות וכהונה, תורה ותפילה.

הרב יהודה מלמד | ו' אדר א' תשע"א