תצוה

חידות לפרשת תצוה - זכור

הרב זאב וייטמן | התשד"מ