תצוה

בגדי כוהנים ומשמעותם

הסברים שונים לחשיבות בגדי הכוהנים, ולבגדי האדם בכלל.

הרב יצחק בן יוסף | י' אדר א' תשפ"ב