תצוה

"לפני תמיד"

הסבר עניין הטיפה הראשונה של הזית. מחלוק הפירוש המשמעות של 'תמיד'. מצוות פרטיות ומצוות כלליות. הלכות אדר ראשון.

הרב אריה קורן | ח' אדר א' התשע"ד