נושאים שונים

רקע למאמר "התרבות הישראלית"

ע"פ משנת מרן הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל

שאלת הזיקה שבין הדת לתרבות עוררה פולמוס חריף, ביחוד בחמש הקונגרסים הציוניים הראשונים. כבר בקונגרס הראשון, שהתקיים בבאזל, שוויצריה, בשלושת ימיו הראשונים של חודש אלול ה'תרנ"ז, הועלתה "שאלת הקולתורה" (התרבות), אף שנידונה בדרך אגב.

הרב הראל כהן | סיוון תשס"ט