בית המדרש

x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
861 שיעורים
  undefined
  1:00
  קול צופיך - הרב שמואל אליהו

  ליל הסדר לחיילים בחזית

  כשחייל לא יכול לקרוא את ההגדה הוא צריך לזכור שהעיקר בליל הסדר זה לזכור כי בזכות ההקרבה שלו, של אשתו וילדיו – עם ישראל לא משועבד לגרועים שבאומות. בזכותם זוכה כל עם ישראל לשבת בביתו ולחגוג את חירותו. אין מי שמקיים את חג החירות בהידור גדול יותר ממנו.

  הרב שמואל אליהו | י ניסן תשפ"ד
  undefined
  1:00
  קול צופיך - הרב שמואל אליהו

  איך מבטלים את כוח הרע העולמי

  הפעולה הכי חשובה לביעור החמץ היא לא הניקיון, הבדיקה או השריפה, אלא ביטול החמץ, שכאשר אדם מבטל את החמץ בליבו הוא לא עובר על בל ייראה ובל יימצא. ולכן בשעת הדחק, כשאדם במילואים או אם הוא מפונה מביתו ונבצר ממנו לנקות ולבדוק ולבער – לא ישכח לבטל את החמץ, כי הוא העיקר.

  הרב שמואל אליהו | ניסן תשפ"ד
  undefined
  1:00
  קול צופיך - הרב שמואל אליהו

  גאולת ניסן

  כל מלכי האומות העולם מתגרים זה בזה והעולם נבהל, וישראל מתרעשים ומתבהלים וה' אומר להם: בניי, אל תתייראו, כל מה שעשיתי לא עשיתי אלא בשבילכם, מפני מה אתם מתייראים? אל תיראו, הגיע זמן גאולתכם

  הרב שמואל אליהו | אדר תשפ"ד
  undefined
  1:00
  קול צופיך - הרב שמואל אליהו

  שמחה גדולה ובדיקת חמץ למי שאינו בביתו

  מי שיצא מביתו למילואים, אפילו יכול לחזור – לא צריך אלא יבטל את החמץ בליבו. אמנם אם יש בני בית אחרים בביתו – יכולים הם לבדוק את החמץ. ואם הם נמצאים בבתי מלון – לא צריכים לחזור לביתם שנמצא במקום סכנה.

  הרב שמואל אליהו | אדר תשפ"ד
  undefined
  1:00
  קול צופיך - הרב שמואל אליהו

  הימים הללו מסוגלים לצום לנצח את האויבים

  בתענית אסתר אנחנו צמים ביום שבו נלחמו היהודים באויביהם וניצחו אותם. שבאותם ימים התפללו עם ישראל להצלחת הלוחמים כמו שמשה התפלל להצלחת יהושע במלחמתו בעמלק. וגם בדור שלנו נתקנה תענית אסתר להתפלל ולזעוק כדי שהלוחמים בשדה הקרב יצליחו להכניע את הרשעים שממשיכים את דרכם של עשו, עמלק והמן.

  הרב שמואל אליהו | אדר תשפ"ד
  undefined
  1:00
  קול צופיך - הרב שמואל אליהו

  מלחמת המן – הכנה לגאולה

  "נראה כי נס דפורים היה הכנה לבית שני כי היה צריך להיות כח ועוז לבני ישראל. ועל ידי הנס נגבה לבם ויכלו לחזור לבית המקדש. וכן אפשר שיהיה לעתיד נס כזה קודם הגאולה כמ"ש חז"ל מעמיד עליהם מלך כהמן כו' שנס זה הכנה לגאולה".

  הרב שמואל אליהו | ג אדר ב תשפ"ד
  undefined
  1:00
  קול צופיך - הרב שמואל אליהו

  פורים במחנה צבאי

  דין החמאס בעזה, החיזבאללה בלבנון וחבריהם השותפים לדעתם הוא כדין עמלק. על כן כתב מרן הרב אליהו זצוק"ל כי מפקד שמעודד את החיילים שלו להילחם בנחישות מקיים מצוות "זכור את אשר עשה לך עמלק" שמטרתה להזכיר את הפשעים שלהם, ולזכור למחותם בדרך הנכונה.

  הרב שמואל אליהו | כו אדר א תשפ"ד
  undefined
  1:00
  קול צופיך - הרב שמואל אליהו

  הכנות לשבת במחשבה, בדיבור ובמעשה

  חטא האדם הראשון היה ביום שישי אחר הצהריים ואז יש קטרוג בשמים, והמקטרג לא יכול לראות את כלל עם ישראל עוסק בצורכי שבת, ולכן מטיל מריבה בבית. לכן אדם צריך להיזהר מאוד מעצבים, שלא ייכנס לשבת בכעס אלא בשמחה.

  הרב יוסף אליהו | אדר א תשפ"ד
  undefined
  1:00
  קול צופיך - הרב שמואל אליהו

  מעלת השמחה בעת המלחמה ואחריה

  מי שחזר מהמלחמה, ומי שילדיהם ובעליהן חזרו מהמלחמה, צריכים להשתמש באור הגדול שהיה עליהם, בזכות האבות ובזכות כל צדיקי עולם שליוותה אותם בכל המלחמה, ויעשו מעשה למען עם ישראל, להרבות אור ושמחה ואהבה. להביא גאולה לעולם.

  הרב שמואל אליהו | יג אדר א תשפ"ד
  undefined
  1:00
  קול צופיך - הרב שמואל אליהו

  לשון חכמים מרפא - תיקון לגאולה

  כמו משה נדרשו גם ישראל להתמודד במשך ארבעים שנה עם הפה הרע שהוא ירושת תרבות פרעה. הם נדרשו לקיים פה סח שהוא שימוש בפה להודאה לה', לטובה, לחינוך הילדים, לחיזוק ולהעצמה וכמובן ללימוד תורה.

  הרב שמואל אליהו | אדר א תשפ"ד
  undefined
  1:00
  קול צופיך - הרב שמואל אליהו

  כל התורה כולה תלויה במשפט

  מלכות פירושה מודעות לערכי הצדק והיושר שה' קבע בתורה ומתנהלים על פיהם. כיסא הכבוד הוא כיסא מלכות שנובע מתוך הכבוד שבני האדם בעולם נותנים לנוכחות ה' בעולם, וממילא לא עושים עוול. ואם עושים – נענשים על ידי מערכת המשפט והצדק.

  הרב שמואל אליהו | שבט תשפ"ד
  undefined
  1:00
  קול צופיך - הרב שמואל אליהו

  היום שאחרי המלחמה

  גם אם מחר כל הנשקים וכל המנהרות בעזה יושמדו, האידיאולוגיה תישאר אותו דבר. האם אין סיכוי לשלום? האם לנצח תאכל חרב? התשובה היא: לא! אם נאמין בה' ונעשה את מה שהוא אומר, נחסוך הרבה חיים, גם שלנו וגם שלהם.

  הרב שמואל אליהו | שבט תשפ"ד
  undefined
  1:00
  קול צופיך - הרב שמואל אליהו

  בִּזְכוּת הָאֲמָנָה שֶׁהֶאֱמִינוּ שָׁרְתָה עֲלֵיהֶם שְׁכִינָה

  החשש של בני ישראל נקרא "קטנות אמונה", כי הם היו בעיצומו של תהליך יציאת מצרים שבו ה' מקיים את ההבטחה לאברהם להוציאם ממצרים ולהביאם אל הארץ. הם רואים ניסים עצומים שנועדו לקיים את ההבטחה שלהם, וחוששים שמא הניסים היו רק עד רגע זה אבל לא יהיו גם בעתיד.

  הרב שמואל אליהו | יד שבט תשפ"ד
  undefined
  1:00
  קול צופיך - הרב שמואל אליהו

  המלחמה של מלכויות הרשע בעם ישראל

  האדמו"ר מחב"ד, הבבא סאלי ומרן הרב מרדכי אליהו זצוק"ל היו רגילים לומר כי נבואות הפורענות לא חייבות להתגשם כמו שהן כתובות. עם זאת החלקים הטובים של מלחמת גוג ומגוג חייבים להתקיים.

  הרב שמואל אליהו | שבט תשפ"ד
  undefined
  1:00
  קול צופיך - הרב שמואל אליהו

  כוחה של תפילה בעת מלחמה

  אם עם ישראל לא יתפלל הוא ייגאל אחרי ארבע מאות שנה. אנחנו יכולים להיגאל קודם ארבע מאות שנים אם נתפלל לגאולה מכל הלב. כל הצרות שיש לעם ישראל בתקופת הגאולה נועדו לעורר את עם ישראל להבין את קושי הגלות, ולהתפלל ולפעול לצאת ממנה.

  הרב שמואל אליהו | רח שבט תשפ"ד
  undefined
  1:00
  קול צופיך - הרב שמואל אליהו

  הנאה מחילול שבת במחנה צבאי

  מרן הרב אליהו זצוק"ל היה אומר שהרוצה לצרוך חדשות במוצאי שבת לא יצפה בהן מיד בצאת השבת, אלא בזמן שיכולים העובדים להשיג את החדשות ממקורות אחרים ולהעלות אותם לאתר או לשידור, שבמקרה זה אנחנו לא מעודדים אותם לעבוד בשבת

  הרב שמואל אליהו | טבת תשפ"ד
  undefined
  1:00
  קול צופיך - הרב שמואל אליהו

  לקיחת שלל במלחמה

  הערבים בעזה לא מתייחסים לאמנות בינלאומיות שאוסרות אונס, חטיפת ילדים, רצח אזרחים וביקור שבויים. גם האו"ם או מוסדותיו לא דורשים מהם שום נורמה בסיסית של מוסריות. ואף שבמצב כזה אנו לא חייבים לקיים שום כלל מכללי המלחמה, אנו נזהרים מאוד כדי לשמור על צלם אלוקים שבתוכנו

  הרב שמואל אליהו | טבת תשפ"ד
  undefined
  1:00
  קול צופיך - הרב שמואל אליהו

  אחדות בישראל- ברכה לעולם כולו

  האחדות הזאת תביא שלום לעולם, וגם שפע, פריון וריבוי. מתוך כך יהיה בניין בית המקדש, בניין שבזכותו תשרה שכינה על עם ישראל כולו. כל זה יביא קידוש השם עולמי

  הרב שמואל אליהו | ט טבת תשפ"ד
  undefined
  1:00
  קול צופיך - הרב שמואל אליהו

  חכמת התורה מול חכמת יוון?

  היחס לתורה כדבר ה' מעקר את כל היכולת של היוונים להשפיע על עם ישראל לקבל את הערכים היווניים. אם התורה היא סוג של ערך אנושי, הם מסוגלים לייפות את הערכים שלהם ולשווק אותם בכישרון גדול. אבל אם הערכים של ישראל הם ערכיים אלוקיים - הם לא יכולים לשכנע את העולם שהערכים שלהם הם יותר מערכים אלוקיים.

  הרב שמואל אליהו | טבת תשפ"ד
  undefined
  1:00
  קול צופיך - הרב שמואל אליהו

  מהלכות הדלקת נרות חנוכה

  בגלל ההשוואה של נרות חנוכה לנרות המקדש היה מדגיש מר"ן הרב אליהו זצוק"ל להמתין עם הגפרור סמוך לפתילה עד שתידלק רובה ואז יוציא ידו, וכן בפתילה צפה עד שתימס השעווה והאש תגיע קרוב לבסיס המצוף. כי העיקר הוא ההדלקה ולא שהנרות יאירו אחר כך מאליהם

  הרב שמואל אליהו | כד כסליו תשפ"ד
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il