עניני החג

"ותתחלחל המלכה מאוד"

עיון בענייני המגילה לאור פִּסקה מ'אורות התורה'.

הרב אליהו בזק