עניני החג

קריאת מגילה

"קול צופייך" – גיליון 348

הכל חייבין בקריאת המגילה; שמות הקדש במגילה; ואת עשרת בני המן תלו; קיימו וקבלו.

הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל | אדר תשס"ו