עניני החג

קריאה ביום ובלילה

מהי משמעות הקריאה הכפולה של המגילה, בלילה וביום? תשובה לכך ניתן למצוא דרך עיון במקורות חובת הקריאה ובסוגיית הגמרא הדנה בכך.

הרב יהודה יונגסטר