הראי"ה בפרשה

חטא העגל- נעשה נשמע וניפול?!

הרב ש"י לוי | אדר א תשע"ט