כי תשא

מחצית השקל והשוויון בנטל

כמו אדני המשכן, שעליהם נצטוו ישראל לתרום מחצית השקל, גם השירות הצבאי הוא הבסיס לקיומנו ומחייב את כולם בצורה שווה

הרב בניהו ברונר | אדר התשע"ג