כי תשא

רוחניות שטחית

הרב משה ליב הכהן הלברשטט | אדר תשפ