כי תשא

לספור אנשים, חיילים, ומפקד אוכלוסין

משה דוד ושאול מקיימים מפקדים, פעמים שמוזכר לטובה ועיתים ההיפך, ומְפקד שקיים דוד, עם ישראל נענש במגפה, ואילו במשה ה' עוזר לו במניין בני ישראל. האסור והמותר במניין אנשים ומה הדין במפקד אוכלוסין בימינו.

הרב יצחק בן יוסף | י"ט אדר תשפ"א