מגילת אסתר

הרצון העליון והתגלותו במגילת אסתר ובפורים

מדוע הפור מרכזי כ"כ בפורים? הסבר דברי הגמרא ביומא שנס פורים הוא אחרון שבניסים.

הרב משה חביב | ו' אדר התשע"ה