התבוננות אמונית

איך השבת היא זכר ליציאת מצרים?

נקודה למחשבה

בכל ליל שבת אנחנו אומרים בקידוש שהשבת היא זכר ליציאת מצרים אבל איך השבת קשורה ליציאת מצרים? ואיך מצוות אחרות כמו תפילין וציצית מזכירות גם הן את יציאת מצרים?

מתנאל רהט | כ"ו חשוון תשפ"א