עניני החג

גדרי מלאכות שבת

מתוך יום עיון בהלכות שבת, בית המדרש גבעת אסף

התורה ניתנה בשבת, וכל יום "יהיו בעיניך כחדשים" - ברמה של שבת. דווקא בשבועות יש חיוב של "לכם". עיון בגדר ההיתר של גרמא, פסיק רישיה דלא ניחא ליה ומתעסק.

הרב יעקב שפירא | ג' סיוון תשע"א