ויקהל

שבת בארץ ישראל ושבת בחו"ל

לפעמים התורה מכנה ליום השבת "יום השביעי" (שמות טז, ל). בפרשתנו בא הביטוי כפול: "ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קודש, שבת שבתון לה' (שמות לה, ב). ולמה לא כתוב בקצרה "וביום השבת יהיה לכם קודש"?

הרב משה צוריאל זצ"ל | כ אדר א תשס"ח