מצוה גדולה

"לא תעשה כל מלאכה"

מצות לא תעשה - שלא לעשות מלאכה בשבת, שנאמר: "לא תעשה כל מלאכה" (שמות כ').

הרב שמואל הולשטיין | כ חשוון תשס"ח