התבוננות אמונית

ההבדל בין שבת לשמיטה

הרה"ג יעקב אריאל | תמוז תשס"ז