ויקהל

פרשת ויקהל

על הפסוק הראשון בפרשתינו, עלינו לשאול 2 שאלות: 1. מדוע הציווי על השבת הוקדם לציווי על המשכן? מה הדבר בא ללמדינו? 2. מדוע הקמת המשכן לא דוחה את השבת?

הרה"ג אברהם יצחק הלוי כלאב | אדר א' תשס"ג