עניני מועדים

שלושה רגלים

על השוני, הדמיון והיחוד שבכל אחד משלושת הרגלים, וכיצד הם מתקשרים אחד לשני.

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | תשרי תשס"ג