עניני מועדים

מערכות המועדים ומלכות ה'

סוכות חותם שתי מערכות מועדים; חגי תשרי ושלושת הרגלים; דרך המערכות השונות על השווה והשונה בהן עד לשיאן בסוכות.

הרב מרדכי גרינברג | תשרי תשס"ז