עניני מועדים

מהלכות חגים ומועדים

פרק כג

א - ראש חודש וברכת הלבנה. ב - שופר ומוסף בימים נוראים. ג - סוכות. ד - "אף הן היו באותו הנס" - פסח, פורים וחנוכה. ה - חנוכה. ו - פרשת זכור. ז - פורים. ח - נשים במקרא מגילה. ט - ליל הסדר. י - ספירת העומר. יא - ברכת האילנות.

הרב אליעזר מלמד | תשס"ה