עניני מועדים

מלאכת בורר ביום טוב

הרב מיכאל יומטוביאן | איר תשע"ז