עניני מועדים

דין "לכם" באוכל נפש

האם מותר ביו"ט לשחוט לגוי שמוכר ליהודים? האם אוכל הפחות משווה פרוטה הוא "לכם"?

הרה"ג אביגדור נבנצל | כ"ח אייר תש"ע