עניני מועדים

בין חג לחג

על ההבדלים שבין החגים היהודים לעומת החגים של הגויים, בתוכנם, שורשם ומהותם.

הרב מישאל דהאן זצוק"ל | טבת תשס"ג