שיחות ליום העצמאות

הָרַבִּי וְהַמְּטַאְטֵא

האדמו"ר ש'התבזה' בכך שטאטא את הרחוב ביום העצמאות.

הרב דניאל קירש | ניסן תשע"ט