שיחות ליום העצמאות

"עבדו את ד' ביראה וגילו ברעדה"

הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"ל | אייר תש"ע