שיחות ליום העצמאות

זיכרון מכונן

מטרת הזיכרון, כפי שלומדים מתקנותיו של ריב"ז, אינה רק להתייחס לעבר אלא גם להשפיע על העתיד * הזיכרון צריך להיות חלק מחגיגת העצמאות

הרב בניהו ברונר | איר תשע"ג