יום העצמאות תשע"ג

דברי סגן השר הרב אלי בן דהן

בוקר של תורה, יום העצמאות תשע"ג

בוקר של תורה, יום העצמאות תשע"ג

הרב אליהו בן דהן | ו' אייר תשע"ג