שיחות ליום העצמאות

מיתת בני אהרון וסיפורים מניסי הישוב בית אל

מתוך מסיבת יום העצמאות בישיבת בית אל תשע"ו

מתוך מסיבת יום העצמאות בישיבת בית אל תשע"ו

הרב יהודה דנה | ד' אייר תשע"ו