מאמרים נוספים

חזרת השלטון לעם ישראל - חשיבות הבחירות

הזכות הגדולה שזכינו בדורנו ויש לנו שלטון יהודי בארץ ישראל.

הרב חיים אביהוא שוורץ | י"א שבט התשע"ג