עניני החג

מה רוצים מהגרים?

מאחורי הליכי הגיור הלא קלים מסתתר רעיון רוחני עמוק

באדיבות העיתון בשבע

הרב חגי לונדין | אייר התשע"ה