ויקרא

עמלק וסוד המליקה

הקשר בין מהותו של עמלק ופרשת זכור, לבין פרשת ויקרא ומליקת העוף.

הרב דוד דודקביץ' | אדר ב' תשע"ט