ויקרא

מחומש שמות לחומשים ויקרא-במדבר

היחס שבין ספר שמות לבין הספרים הבאים בעקבותיו. חנוכת המשכן

הרב שמעון קליין | ניסן התשס"א