ויקרא

הקרבה ערכית

סיפור נפלא ממרן ה'בן איש חי' - על הפסוק: "מן הבהמה ומן הבקר, ומן הצאן תקריבו את קורבנכם"

הרב יצחק בן יוסף | ג ניסן תשפ"א