ויקרא

העם רוצה מנהיג עניו!

* קריאת חיבה למשה בזכות ענוותנותו. * סופם של מנהיגים גאוותנים. * מנהיג אמיתי מודה על טעויותיו. * הסיבה שיש מצוות מיוחדת במחיית עמלק. * כשיש התנגדות על עם ישראל - באותה שעה יש התעוררות לגאולה.

הרב נעים בן אליהו זצ"ל