מדרש רבה

שמותיו ומעלותיו של משה רבנו

מדרש רבה על פרשת ויקרא

הנביאים, ובראשם משה נקראים מלאכים; שמותיו של משה מלמדים על גדולתו ומעלותיו (מכולם הוא נקרא דוקא בשם שקראה לו בת פרעה); בחירת הקב"ה במשה.

הרב עידו יעקובי | כז אדר תשס"ט