בית המדרש

x
x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
34 שיעורים
  undefined
  כהנים

  הלכות ברכת כהנים

  פרק כ

  א - מצוות ברכת כהנים. ב - כוונת ישראל. ג - מקום עמידת המתברכים. ד - ארבע הלכות מהתורה. ה - הקשר בין ברכת כהנים לתפילות וקרבנות. ו - נטילת ידיים לפני הברכה. ז - שותפות ישראל בברכת כהנים. ח - חובת חליצת הנעליים לפני הברכה. ט - תפקיד הכהנים. י - כהן רשע. יא - כהן שהרג פסול לדוכן.

  הרב אליעזר מלמד | תשפ
  undefined
  ציצית, תפילין וכיפה

  הלכות כיפה

  א - יסוד ההלכה ב - האם מותר שלא לחבוש כיפה לצורך העבודה? ג - שיעור הכיפה ד - כיפה בברכות ותפילות ה - כיסוי ראש לרווקות.

  הרב אליעזר מלמד
  undefined
  39 דק'
  כהנים ומצוות התלויות בארץ

  בכור בהמה

  א. מצוות בכור בהמה וטעמה, ב. פרטי דיני בכור בהמה, ג. בעיית הטיפול בבכור בזמן הזה, ד. שותפות עם גוי פוטרת את הבכור מקדושה, ה. פטר חמור.

  הרב אליעזר מלמד
  undefined
  43 דק'
  כתבי הקודש ושמות קדושים

  הלכות מזוזה - חלק ב'

  יא - גודל הבית, יב - פתח, יג - ברכת המזוזה, יד - בדיקת המזוזה, טו - דרך קביעת המזוזה, טז - עקירת מזוזות בעת מעבר דירה, יז - מקומה של המזוזה.

  הרב אליעזר מלמד | יז' חשון תשס"ח
  undefined
  44 דק'
  כתבי הקודש ושמות קדושים

  הלכות מזוזה - חלק א'

  א - יסודות המצווה, ב- גדרי מצוות מזוזה, ג - דירת כבוד, ד - מזוזה בפתח רפת בקר ולולים, ה - בית הכנסת, ו - חנויות, ז- צורת המזוזה - ישר או באלכסון, ח - אורח פטור ממזוזה, ט - שוכר בית, י - מלון.

  הרב אליעזר מלמד | יב' חשון תשס"ח
  undefined
  כהנים ומצוות התלויות בארץ

  תרומות ומעשרות

  א - מדאורייתא- כשרוב ישראל בארץ. ב - גבולות הארץ. ג- הפירות החייבים בתרומות ומעשרות. ד - מוקף. ה - תרומות ומעשרות. ו - טעם למצוות תרומות ומעשרות. ז - תרומה גדולה. ח - מעשר ראשון. ט - תרומת מעשר. י - מעשר שני. יא - מעשר עני. יב - א' בתשרי וט"ו בשבט. יג - טבל ודמאי. יד - אמירת נוסח קצר לדעת החזון איש. טו - נוסח הפרשת תרומות ומעשרות עם פירוש פשוט.

  הרב אליעזר מלמד | איר תשס"ח
  undefined
  ציצית, תפילין וכיפה

  מהלכות ציצית

  א - בגד הציצית. ב - ארבע כנפות. ג - כוונה. ד - ראיית הציצית (הוצאת ציציות). ה - משמעות הציצית. ו - חומר הטלית. ז - זמן ציצית. ח - נשים פטורות ממצוות ציצית. ט - טעם להבדל בין נשים לגברים. י - ציציות עבודת יד ומעשה מכונה. יא - אורך חוטי הציצית ודין ציצית שחוטיה נקרעו.

  הרב אליעזר מלמד | איר תשס"ח
  undefined
  תורה

  הלכות קריאת התורה

  א - תקנת הקריאה בתורה. ב - מספר העולים. ג - מספר הפסוקים. ד - תקנת הנכנסים והיוצאים. ה - ברכות התורה. ו - הקורא והעולה. ז - דין מי שאינו יודע לקרוא ועיוור. ח - האם מותר להוסיף עולים? ט - הקדמת הכהן מפני דרכי שלום. י - הקדמת הכהן בימי חול. יא - הוצאת ספר שאינו מוכן לקריאה. יב - איסור דיבור בעת הקריאה בתורה. יג - הקריאה בטעמים ובניקוד ואיזו טעות מעכבת. יד - כיצד מתקנים כאשר המשיכו לקרוא אחר הטעות? טו - האם מותר לקרוא בספר תורה פסול? טז - מה הדין כשנמצאה טעות באמצע הקריאה?

  הרב אליעזר מלמד | איר תשס"ח
  undefined
  48 דק'
  הלכות תלמוד תורה

  לימוד תורה לנשים

  הלכות תלמוד תורה שיעור מספר 9

  מהי מצוות לימוד ת"ת לנשים? ברכות התורה; מאיזה לימוד נשים פטורות; למה יש הבדל בין גברים לנשים? נשים למדניות; סגנון השאלות של נשים בשיעור;ביקורת על הלימוד במכללות; מעלתו של רש"י; ללמד את היסודות ולא חקירות מיותרות; ציצית ותפילין לנשים.

  הרב אליעזר מלמד | אב תשס"ז
  undefined
  26 דק'
  הלכות תלמוד תורה

  מערכת החינוך

  הלכות תלמוד תורה שיעור מספר 7

  כמה ילדים צריכים להיות בכיתה?חשיבות המשמעת; מה לעשות עם תלמיד שאינו מבין את הנלמד? מה יעשו במקום שאין מספיק תלמידים בשביל לפתוח כיתה ?האחריות המוטלת על המורה – "ארור עושה מלאכת ה' רמיה"; הדרישות מהמורה, כיצד בוחרים בין מורים שונים; מה לעשות אם בהתחלה נבחר מורה בינוני ולאחר מכן מצאו מורה יותר טוב?

  הרב אליעזר מלמד | אב תשס"ז
  undefined
  44 דק'
  הלכות תלמוד תורה

  חנוך הילדים לתלמוד תורה

  הלכות תלמוד תורה שיעור מספר 6

  שלושת המרכיבים במצוות תלמוד תורה; שתי מצוות מהתורה ביחס לילדים ותוקף מצוות חינוך;הבנה מול שינון; האם ההורים צריכים לשלם על לימוד הילדים?תשלום עבור תושב"כ ותושב"ע ופרנסת הילדים בעודם לומדים; האם ניתן לשלם על לימודי הילדים ממעשר כספים; תקנת יהושע בן גמלא להקים בתי ספר; שעות הלימוד ביום וימי הלימוד.

  הרב אליעזר מלמד | אב תשס"ז
  undefined
  49 דק'
  הלכות תלמוד תורה

  פרנסת תלמיד חכם ומלגות לאברכים

  הלכות תלמוד תורה שיעור מספר 5

  פרנסת תלמידי חכמים; מלגות לאברכים לומדי תורה; מעלת המסייעים לתלמידי חכמים בפרנסתם;תנאי זבולון ויששכר; דיונים בתנאי זבולון ויששכר.

  הרב אליעזר מלמד | אב תשס"ז
  undefined
  47 דק'
  הלכות תלמוד תורה

  תורה ולימודי חול

  הלכות תלמוד תורה שיעור מספר 4

  היחס העקרוני ל"חוכמות החיצוניות" והיחס בתקופת הגלות; כיצד התמודדו גדולי ישראל עם תנועת ההשכלה; האם לימודי חול היום מזיקים או מועילים? דרושים סייגים לאדם הלומד לימודי חול; האם החילון בישיבות שמשלבות תורה עם לימודי חול גדול מהחילון בישיבות ששומרות על טהרת לימודי הקודש?

  הרב אליעזר מלמד | טו' אלול תשס"ז
  undefined
  47 דק'
  הלכות תלמוד תורה

  כמה שעות ללמוד תורה?

  הלכות תלמוד תורה שיעור מספר 3

  כמה שעות ללמוד? בחורי ישיבה ובעלי בתים; בחירה בין עולם המעשה לעולם התורה; פרנסת תלמידי חכמים; השפעת הלך הרוח התרבותי המערבי על מוסדות החינוך ובעיית המשמעת; המצווה התמידית ללמוד; כתר תורה כתר כהונה וכתר מלכות.

  הרב אליעזר מלמד | יד' אלול תשס"ז
  undefined
  46 דק'
  הלכות תלמוד תורה

  לימוד תורה ומצוות אחרות

  הלכות תלמוד תורה שיעור מספר 2

  התנגשות בין מצוות תלמוד תורה לבין מצוות אחרות והתנגשות בין ידיעת התורה ומצוות אחרות; ההבדלים בהגדרת ידיעת התורה בזרמים השונים של היהדות היום וחשיבות הקשר לקהילה דתית;לימוד בישיבה וגיוס לצבא;הנישואין ותורה.

  הרב אליעזר מלמד | אלול תשס"ז
  undefined
  50 דק'
  הלכות תלמוד תורה

  חובת ידיעת התורה - למעשה

  הלכות תלמוד תורה שיעור מספר 1

  מצוות ידיעת התורה, הקושי כיצד לקיים מצווה זו בימנו, האפשרויות השונות לייעל ולתמצת את לימוד ההלכה והקשיים העלולים להיוצר מכך;מעלתו המיוחדת של חיבור הבית יוסף ומדוע התקבל כ"כ בעם ישראל;יהודי צריך להיות למדן! מהי תוכנית הלימוד הרצויה? (בגמרא והלכה).

  הרב אליעזר מלמד | ח' אלול תשס"ז
  undefined
  44 דק'
  כתבי הקודש ושמות קדושים

  מצוות כתיבת ספר תורה

  מצוות כתיבת ספר תורה וטעמיה; חיוב נשים במצווה אע"ג שפסולות לכתיבה; קניית ספר בשותפות ותרומת ספר לבית הכנסת; היחס למחירו הגדול של הספר; "עת לעשות ל-ה', הפרו תורתך"; חיוב המצווה בזמן הזה - ספרים מודפסים או ספר כשר?

  הרב אליעזר מלמד | אלול תשס"ז
  undefined
  18 דק'
  נושאים שונים

  מתנות כהונה מן החי

  הרב אליעזר מלמד | כ"ה סיון תשס"ז
  undefined
  1 דק'
  כהנים

  כהנים שאינם ראויים

  הכהנים - מחליפי הבכורים בעבודת הקודש; תפקידי הכהנים וברכתם המיוחדת; גם כהן רשע מחויב בברכה; דין כהן שרצח אדם ומה יעשה כהן שהיה מעורב בתאונת דרכים; מומר לעבודה זרה ומחלל שבת וחומרת עונשו של כהן שנשא גרושה ונטמא למתים.

  הרב אליעזר מלמד | תשנ"ד
  undefined
  כהנים

  דיני כבוד כהן

  קדושת המשפחה בכהנים וטהרתם המיוחדת; המצווה לכבד כהן והיחס בין כהן לתלמיד-חכם; האיסור להשתמש בכהן ובאיזה תנאים מותר; לימודי רפואה לכהנים וכניסת כהן לבית-חולים - דעת הרב גורן זצ"ל.

  הרב אליעזר מלמד | תשנ"ד
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il