הלכות בין אדם לחברו

להיות אדם

הטעות שנשתרשה קיבעה בתודעה הכללית את המצוות שבין אדם לחברו או למקום כנושאות מטען מוסרי, והשאירה את המצוות שבין אדם לעצמו מחוץ למרחב , קשה אומנם לייצר תחושת מוסריות כלפי מעשים שלא ראינו בהם ככאלה, אך השלב הראשון הוא לאמן את התודעה.

הרב יצחק קרומביין | אב תשפ